Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Космологія стоїків - перший космологічний сюжет: живий космос античності

У тому, що всесвіт є живим цілим, слід бачити щось більше, ніж просту метафору, коли йдеться про античний світогляд. Відчуття, що світ - цей великий усеосяжний космос - живий і одушевлений, складає безпосередню життєву достовірність для античної людини. Він існує з цим почуттям, воно лежить в основі розуміння ним навколишній дійсності і що усього відбувається в ній. Людині античності було б дивно представити світ у вигляді сукупності віщої, явищ, процесів, в яких би був відсутній живий, єднаючий їх початок. Світ для нього органічний в повному розумінні слова: він є щось живе, дихаюче, таке, що зазнає, прагнуче - і він єдиний і цілісний, як всякий організм.

Звичайно, вселенський організм не має конкретного вигляду. Його не можна представити у вигляді окремої істоти, що реально зустрічається або міфологічного (хоча алегорії такого роду могли існувати). Цілісність живого космосу знаходиться в єдиній, такій, що пронизує усі його частини вселенського життя, єднального саме різнорідне існування у внутрішньо узгоджений процес світового буття, підлеглий загальної спрямованості і загальним ритмам.

Стоїцизм

Випадкова стаття