Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Стоїчна логіка - мислити правильно

Услід за Арістотелем стоїків (в першу чергу Хрисиппа) слід назвати другими творцями логіки. Само назва "логіка" для позначення науки про правильне мислення уперше з'являється у основоположника стоїцизму Зенона Китионского. У логіці стоїки розрізняли вчення про зовнішню мову, тобто зверненою до інших, і мові внутрішній, тобто власне мисленні. Ці частини логіки іменувалися відповідно риторикою і діалектикою. З усього логічного вчення стоїків ми зупинимося лише на одному пункті, в якому найвиразніше виразилося стоїчне поняття про істину і який частіше за інших ставав предметом полеміки з боку інших філософських напрямів. Йдеться про так зване "осягаюче", або "схоплююче" представлення.

Стоїцизм

Випадкова стаття