Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Сократ - дія перша : очищення свідомості

В процесі пізнання і мислення людина накопичує досвід розуміння світу і самого себе, який відображається в різних формах культури : загальноприйнятих переконаннях, що панують в суспільстві нормах, моральних засадах, способах ведення справ. Цей досвід служить міцною опорою і підтримкою людського життя, орієнтуючи і направляючи її, наповнюючи енергією і доцільністю. Але в той же час досвід зрозумілого і пізнаного таїть в собі загрозу. Він перетворюється на друк, накладений на живу, тут і зараз таку, що вершиться думку. Цей досвід робить можливою справу мислення, але він же здатний гранично звузити рамки цієї справи і навіть повністю закрити горизонт пошуку нового. Тоді мислення перетворюється на догму, костеніє і застигає в нерухомості.

Певний початок догматичности завжди властивий мисленню - в тій мірі, в якій воно удається до колишнього досвіду думки і спирається на нього. Ніяке мислення, окрім думки Бога, не є чистою творчістю, що творить виключно з себе і в собі самому. Проте придбання усім мисленням догматичного характеру означає зупинку і смерть думки. Тому разом з розвитком, розширенням і примноженням досвіду розуміння, одночасно повинен постійно йти процес звільнення від деспотичної влади цього досвіду, від переростання його в неухильну догму і самодостатнє знання. Обоє ці начала - опора на колишній досвід мислення, відтворення і використання його в нових актах розуміння, з одного боку, і відміна раніше прийнятих істин, знань і сенсів в прагненні до нового горизонту мислення  - з іншою  в рівній мірі потрібні свідомості і є присутніми в нім в тісній взаємообумовленості. Перше з цих начал свідомості позначається поняттям авторитету, друге - розуму в строгому значенні слова (розум тут дорівнює шуканню істини).

Сократ (470-399 до р. х.)

Випадкова стаття