Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Гребель - парадокс в описі абсолюту

Тут ми спостерігає парадокс, взагалі характерний для опису абсолюту. Мислення, яке прагне осягнути основу і витік усього сущого, неминуче повинне виділити такий вид буття, який би ні від чого іншого не залежав; нічим, окрім себе, не визначався; був вічним, нескороминущим - загалом, самодостатнім. Тільки буття, що відповідає цим умовам, може розглядатися в якості дійсної основи і першооснови існуючого. Проте ці ж властивості абсолюту, з необхідністю йому властиві, роблять невимовним його зміст. Бо всяке визначення, вказуючи на можливі конкретні якості абсолюту, тим самим позбавляє його інших якостей, протилежних названим, - і таким чином обмежує його. Але ніяке обмеження неприпустимо відносно абсолюту - адже з нього виходить усе, по сенсу своєму він повинен усе обійняти і усе перевершити. З цієї причини виходить, що вказуючи на абсолют, ми мало що можемо сказати по суті його; і всяка спроба його опису, що тяжіє до тих або інших визначень, неминуче суперечлива.

Платонізм і неоплатонізм

Випадкова стаття