Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Платон - ідеї і матерія

Ейдоси є справжнім буттям, а нашим світом - усього лише їх відображення, для якого вони є першоосновами і в якому виявляються свідомістю як суті віщій. Але в чому повинні відобразитися Ейдоси, щоб виник всесвіт? Згідно з Платоном - в чуттєвій субстанції, в матерії.

Платона традиційно вважають основоположником ідеалізму, виходячи з розробленого їм вчення про ідеї. Але в його ж вченні уперше з'явилося і введено в інтелектуальний обіг поняття матерії. Отже якщо зводити ту або іншу позицію до засадничого поняття, то Платона можна вважати основоположником як ідеалізму, так і матеріалізму. І це дійсно так в тому сенсі, що саме платонівська онтологія, що стала витоком усієї європейської метафізики, створила філософську свідомість, в якій згодом могли скластися ідеалізм і матеріалізм як метафізичні позиції.

Платон (427-347 до р. х.)

Випадкова стаття