Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Платон (427-347 до р. х.)

1 Платон - три філософські долі 3485
2 Платон - парадокс історичного розвитку 3168
3 Платон - від полісу до елліністичної монархії 3232
4 Платон - дві альтернативи розвитку 3120
5 Платон - здійснення соціального ідеалу 3236
6 Платон - вади платонівської держави 3465
7 Платон - типи держави 5110
8 Платон - протиріччя держави і душі 3761
9 Платон - три громадські стани 3504
10 Платон - душа і держава 3899
11 Платон - взаємозв'язок громадського устрою і якості особи 3468
12 Платон - від "держави" до "законів" 3259
13 Платон - досконала держава - центральна проблема вчення платона 5349
14 Платон - раціональне мислення і безпосередній розсуд 4413
15 Платон - східці пізнання 3286
16 Платон - платонівська діалектика 4823
17 Платон - розумовий зір 3181
18 Платон - пізнання як пригадування 4733
19 Платон - ситуація пізнання : образ печери 4754
20 Платон - шлях пізнання - мета пізнання 3651
21 Платон - схема і зміст вчення 3659
22 Платон - межа осмислення сущого 3380
23 Платон - виправдання речей 3793
24 Платон - ідеї у відношенні до чуттєвого світу 3577
25 Платон - середній світ 3310
26 Платон - ідеї і матерія 3853
27 Платон - впорядкованість світу ідей 5536
28 Платон - ейдоси 5902
29 Платон - вчення про буття - питання про реальність 6649
30 Платон - періоди творчості 4230
31 Платон - жанр діалогу 3494
32 Платон - твори 6022
33 Платон - завершальний період життя 3177
34 Платон - двадцятиріччя творчості. дві поїздки на сицилію 3150
35 Платон - основа академії 3212
36 Платон - поїздка в італію. перший досвід соціальних перетворень 3159
37 Платон - драма життя - початок шляху 3299

Випадкова стаття