Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Платон (427-347 до р. х.)

1 Платон - три філософські долі 3473
2 Платон - парадокс історичного розвитку 3158
3 Платон - від полісу до елліністичної монархії 3219
4 Платон - дві альтернативи розвитку 3109
5 Платон - здійснення соціального ідеалу 3224
6 Платон - вади платонівської держави 3453
7 Платон - типи держави 5090
8 Платон - протиріччя держави і душі 3744
9 Платон - три громадські стани 3493
10 Платон - душа і держава 3886
11 Платон - взаємозв'язок громадського устрою і якості особи 3457
12 Платон - від "держави" до "законів" 3246
13 Платон - досконала держава - центральна проблема вчення платона 5332
14 Платон - раціональне мислення і безпосередній розсуд 4401
15 Платон - східці пізнання 3273
16 Платон - платонівська діалектика 4799
17 Платон - розумовий зір 3173
18 Платон - пізнання як пригадування 4708
19 Платон - ситуація пізнання : образ печери 4729
20 Платон - шлях пізнання - мета пізнання 3637
21 Платон - схема і зміст вчення 3645
22 Платон - межа осмислення сущого 3368
23 Платон - виправдання речей 3779
24 Платон - ідеї у відношенні до чуттєвого світу 3564
25 Платон - середній світ 3299
26 Платон - ідеї і матерія 3841
27 Платон - впорядкованість світу ідей 5511
28 Платон - ейдоси 5882
29 Платон - вчення про буття - питання про реальність 6618
30 Платон - періоди творчості 4213
31 Платон - жанр діалогу 3479
32 Платон - твори 5992
33 Платон - завершальний період життя 3164
34 Платон - двадцятиріччя творчості. дві поїздки на сицилію 3137
35 Платон - основа академії 3200
36 Платон - поїздка в італію. перший досвід соціальних перетворень 3143
37 Платон - драма життя - початок шляху 3287

Випадкова стаття