Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Періпатична традиція - євдем, дікеарх, арістоксен

Найпродуктивнішим часом в житті перипатетической школи були перші півстоліття після смерті Арістотеля. У цей період учнем Арістотеля Евдемом (2-а пів. IV ст. до Р. Х.) створюються фундаментальні праці по історії математики і астрономії, з яких черпали відомості усі наступні автори, що вивчали ці питання. Перипатетик Дикеарх (2-а пів. IV ст. до Р. Х.) в творі "Триполитика" висуває ідею найкращого громадського устрою, заснованого на поєднанні елементів трьох основних політичних форм - монархії, аристократії і демократії. Ця орієнтація на з'єднання в державному строе найкращих рис, властивих різним формам влади, стане пануючої в політичній думці пізньоантичної епохи. Тому ж авторові належить ряд творів, в яких розглядається історія і громадський устрій еллінських полісів. Що здобув піфагорійську освіту і потім прилучився до Ликею Аристоксен (354 - 300 до Р. Х.) стає родоначальником жанру античної біографії. Йому належать життєписи ряду філософів (Сократа, Піфагора, Платона і інших), а також поетів і флейтистів (останнє пояснюється його інтересом до музики, традиційному в піфагореїзмі, про який він також написав декілька робіт). У Ликее створюються праці по логіці, музиці, теології, природним питанням.

Перипатетизм

Випадкова стаття