Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Теофраст - місце в історії думки

Теофраст, подібно раніше Фалесу, що жив, або Демокріту, стоїть на рубежі двох епох думки і історії. Фалеса ми характеризували і як одного з семи мудреців, і як першого філософа. Демокріт зберігає вірність головною - космогонічною - темі досократической епохи, але основні питання цієї теми вирішує всупереч усім традиціям раннефилософского мислення. У творчості Теофраста також в наявності поєднання двох різних якостей. Він є добросовісним прибічником арістотелівського вчення і наслідує його основні установки. В той же час збереження вірності своєму великому другу і учителеві не перешкодило Теофрасту істотно переорієнтовувати перипатетическую думку і усю роботу Ликея відповідно до духу нової, елліністичної епохи. Інтерес до світу в його конкретності, властивий вже Арістотелю і філософськи обгрунтований їм, тепер стає самоочевидною і безумовною основою усіх досліджень і праць школи.

Перипатетизм

Випадкова стаття