Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Пізнання як предмет філософського аналізу. Форми чуттєвого і раціонального пізнання

 

У науці розрізняють эмпирич.і теор. рівні П. Для эмпирич. П характерна фактофиксирующая діяльність. Теор. П - це сутнісне пізнання, здійснюване на рівні абстракцій високих порядків. Почуттів. і рац.: більшість ф. систем виділ. 2 осн. етапу: ч. і р. пізнання. Їх роль і знач-е в пр-се знання визначалися в зав-сти від позиції фил-ва. Рац-сты (Декарт, Спіноза, Кант, Гегель) схильні припис. решающ. знач-е рац. позн. Прибічники емпіризму (Гоббс, Локк) визнавали почуттів. сприйняття головним. У ф. Новий. вр. під рац- стью розумілася универс. всеобщ. і необх. логич. система, совок. правил, визначальних здатність чел. розуму осягати світ і створювати ист. знання. Дек., спін. - врожд. здатність. Але емоції можуть заствал. ч-ка бессозн. відмовитися від разумн. до-в, що прив. до помилкового позн. Основні форми чуттєвого пізнання : відчуття, сприйняття, представлення. Відчуття - це віддзеркалення окремих властивостей предмета або явища. У разі столу, наприклад, - його форми, кольору, матеріалу (дерев'яний, пластмасовий). Сприйняття дає цілісний образ предмета, що відбиває вже сукупність його властивостей; у нашому прикладі - чуттєво-конкретний образ столу. Представлення виражає образ предмета, збережений в пам'яті.

Три форми раціонального пізнання - поняття, судження, висновок - складають зміст розуму, яким людина керується при мисленні. Філософська традиція після Канта полягає в розрізненні розуму иразума. Розум - вищий ступінь логічного мислення. Розум менш гнучкий, менш теоретичний, ніж розум.

Підбірка шпор по філософії №1

Випадкова стаття