Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Концепція пізнання

В області теорії пізнання Спіноза стояв на грунті раціоналізму. Він визнає три ступені пізнання.

Найвища ступінь пізнання пов'язана безпосередньо з розумом людини, а істина, що отримується людиною, інтуїтивно зримо і не залежить ні від якого досвіду. Другий ступінь-міркування розуму. Дана ступінь хоча і є адекватним засобом отримання істини, однак вона менш досконала і потребує опосередкування і доказі. Нижчої щаблем є чуттєве відображення навколишнього світу. Таке пізнання недоказово і недостовірно. За допомогою такої ступені можна отримати лише неповне і поверхневе знання про одиничні предмети. Чуттєве пізнання і досвід, за оцінкою Спінози, не мають будь-якого істотного значення для отримання істинного знання.

Рух до істини Спіноза розумів зовсім не в сенсі відображення речей в ідеях розуму. У пізнавальному процесі, як зазначав він, відбувається як би з'єднання розуму з речами. В отриманих знаннях ми виявляємо, що порядок і зв'язок ідей ті ж, що порядок і зв'язок речей. Пізнавальна синхронізація речей і розуму проголошується Спінозою як відбувається «сама собою», без серйозної аргументації і розкриття самого механізму узгодження.

Етика Спінози

Вчення про етику займає одне з центральних місць у філософії Спінози.

Саме в етиці укладено весь пафос його філософської системи. Включення до етику проблеми співвідношення свободи і необхідності, а також її рішення з позицій вчення про субстанцію наповнене найглибшим філософським змістом.

У розумінні Спінози в субстанції зливаються в єдине ціле свобода і необхідність («вільна необхідність»). Бог (субстанція) вільний, бо все, що Він робить, виходить з Його власної необхідності. У природі ж панує детермінізм, тобто закономірна необхідність. Людина, будучи частиною природи, представляє собою модус особливого виду, оскільки володіє мисленням. У модусів ж взагалі свобода відсутня і в наявності абсолютна необхідність в сенсі примушування їх ззовні. До того ж, людина-модус відчуває часом болісну форму примусу з боку інших осіб - як духовну, так і фізичну.

Модус-людина не може погодитися з відсутністю свободи і прагне її придбати, пам'ятаючи, що всюди панує загальна необхідність. Це завдання вирішується Спінозою на шляхах пошуку умов, за яких зовнішня необхідність перетворюється у внутрішню. Тому й розміри реальної свободи визначаються ступенем розумного пізнання загальної зовнішньої необхідності.

Весь світовий процес, таким чином, здійснюється в силу абсолютної зовнішньої необхідності, і людська воля нічого не в змозі змінити. Людська воля в цьому відношенні обмежена. Спіноза посилено підкреслює абсолютність зовнішньої детермінації людського життя і будує етику як варіант механіки дії сил, що впливають ззовні на суб'єкти моральної поведінки. Звідси випливає, що людина - це духовний автомат. Відчуваючи себе вільним у своїх думках, рішеннях і діях, він насправді глибоко помиляється, оскільки над ним постійно панує загальна необхідність.

Поведінка людини знаходиться також під впливом інстинкту самозбереження і випливають з нього афектів, основними з яких є радість, смуток і потяг. До тих пір, поки людина їм підкоряється, він не вільний. Завдання полягає в тому, щоб звільнитися від їх впливу. Так Спіноза приходить до розуміння свободи як пізнаною необхідності, що складається з двох моментів. З одного боку, субстанції як джерела і причини всього існуючого, а з іншого боку - афектів людини. «Не сміятися, не плакати, не проклинати, а розуміти» - ось максима етики Спінози.

До етику Спінози впритул примикають його соціально-політичні погляди, що містяться в «Теологічної-політичному трактаті». Виникнення суспільства і держави він пояснює так само, як Гоббс і Локк, на основі природного стану людини, яке розуміється їм як період, коли переважає не розум, а закон природи, коли людина людині - вовк. Суспільство і держава стають необхідністю в боротьбі за виживання людини, щоб забезпечити йому безпеку і взаємну допомогу.

Спіноза, погоджуючись з Горбся в розрізненні трьох основних форм держави (демократія, аристократія і монархія), виступає прихильником демократії, Бо в цьому випадку всі громадяни отримують можливість брати участь в управлінні державою. У злагоді зі своєю етикою, він вимагає, щоб держава була побудовано на розумних засадах, що відповідають інтересам громадян. Людьми, радив Спіноза, потрібно управляти так, щоб їм уявлялося, що вони не відомі, а живуть по своїй волі і вирішують свої справи зовсім вільно.

 

Курс лекцій з філософії

Випадкова стаття