Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Теорія вроджених ідей

Дані ідеї, на думку Декарта, не скуплені в досвіді, вони притаманні духовної субстанції спочатку, тому їх можна вважати вродженими. До вродженим ідей Декарт відносив: а) поняття (буття, Бог, число, тривалість, тілесність, структурність, воля та інші); б) судження-аксіоми («у ніщо не буває властивостей», «з нічого не буває нічого», «не можна одночасно бути і не бути »,« у кожної речі причина »,« ціле більше своєї частини »і т. д.).

Вчення Декарта про вроджені ідеї являє собою своєрідний розвиток платонівського положення про справжній знанні як пригадування того, що закарбувалося в душі, коли вона перебувала у світі ідей. Під вроджених ідей Декарт розумів всього лише «ембріональний», якому зачатковому стані характер думок, для прояснення яких необхідна діяльність «природного світла» розуму, можлива тільки у дорослих людей. Сама по собі ідея Декарта про природженість знань була помилковою в будь-якому її варіанті, але вона не була абсурдною як постановки проблеми, бо кожне нове покоління вбирає в себе досвід і знання минулих поколінь, причому якусь частину цього знання воно отримує при народженні у вигляді задатків, здібностей і набору безумовних рефлексів. Останнє, звичайно, не є знання в повному значенні цього слова, але воно може бути витлумачено як певна інформація.

Курс лекцій з філософії

Випадкова стаття