Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Френсіс Бекон: життєвий шлях і початок творчості

Початок нової європейської філософії пов'язане з колоритною фігурою Френсіса Бекона, думки якого відзначені великою культурою Ренесансу і спрямовані в майбутнє. У певному сенсі Бекона можна назвати останнім мислителем епохи Відродження і першовідкривачем філософії Нового часу.

Френсіс Бекон народився 22 січня 1561 р. у Лондоні, в сім'ї одного з вищих сановників королівського двору - сера Ніколаса Бекона.

Завдяки своїй юридичної та політичної діяльності Ніколас Бекон піднявся у своїй кар'єрі до лорда-хранителя Великий друку Англії і майже двадцять років, аж до самої смерті, обіймав цю високу посаду в урядовому кабінеті. Мати Френсіса, Ганна Кук, була дуже освіченою жінкою, добре володіла давньогрецьким і латинню, цікавилася теологією і мистецтвом, перевела на англійську мову кілька релігійних творів. Така була родинне середовище, в якому ріс і виховувався майбутній філософ і лорд-канцлер Англії.

У 1573 р. Френсіса посилають вчитися в Кембриджський коледж, де навчалася в основному молодь, що збиралася займати державні посади. Ф. Бекон з великим інтересом знайомиться з роботами Аристотеля, Платона, Софокла, Еврипіда та інших мислителів, однак сприймає їх критично. Так, філософія Аристотеля викликала в нього почуття незадоволеності й неприязні, бо вона, на його думку, придатна лише для витончених диспутів, але безплідна щодо отримання нових знань.

Основною задачею філософії Бекон вважав конструювання нового методу пізнання, а метою науки - принесення користі людству. Науку слід розвивати, на думку Бекона, «ні заради свого духу, ні заради якихось вчених спорів, ні задля того, щоб нехтувати іншими, ні заради користі і слави, ні для того, щоб досягти влади, ні для якихось інших низьких намірів, але заради того, щоб мала від неї користь і успіх саме життя ». (Цит. за кн. Історія філософії в короткому викладі: М., 1991, с. 353.)

Практична спрямованість знань була висловлена Беконом у відомому афоризмі: «Знання - сила».

«Новий Органон» і його основні ідеї

Головним твором Бекона за методологією наукового пізнання був «Новий Органон».

У ньому дається виклад «нової логіки» як головного шляху до отримання нових знань і побудові нової науки. В якості основного методу Бекон пропонує індукцію, яка спирається на досвід і експеримент, а також певну методику аналізу та узагальнення чуттєвих даних.

Серйозній критиці Бекон піддає колишню, «стару» логіку Арістотеля, яка грунтується на дедуктивний метод мислення. Вона створює лише плутанину, заважає «розшифрувати» таємний мову природи, в результаті чого остання йде з-під рук дослідника.

Фундаментом всякого пізнання, за оцінкою Бекона, є досвід, який повинен бути відповідно організований і підпорядкований певної мети. Він повинен здійснюватися за певним планом, послідовно, та вести від експериментів до нових експериментів, або до теоретичних положень, які в свою чергу підштовхують до нових експериментів. У логічному відношенні це означає, що наша думка рухається від знань одиничних фактів до знань цілого класу предметів або процесів. Індукція, (Індукція - один з типів умовиводу і метод дослідження. Як форма умовиводу, індукція забезпечує можливість переходу від поодиноких фактів до загальних положень. Окремі факти як би наводять на загальні положення. Індукція виступає в єдності з дедукцією. Дедуктивний метод дослідження заснований на русі думки від загального до приватного. Наприклад, всі метали мають у звичайних умовах характерними властивостями - блиском, високою електропровідністю і теплопровідністю. Знайдений предмет «А» має властивості, притаманними металу. Висновок: предмет «А» є металевим.) На думку Бекона, є гарантією від недоліків і промахів як у самій логіці мислення, так і в пізнанні взагалі;

Відомо, що індукцію як метод мислення свого часу описав Арістотель, але він не надавав їй універсального значення, як це зробив Бекон.

Індукція, як правило, є неповною (Індукція може бути повною і неповною. Повна індукція представляє висновок загального положення про клас в цілому. Такий висновок має достовірний характер, але сфера його застосування обмежена вивченим класом явищ, число яких легко доступні для огляду. Неповна індукція дозволяє робити висновок на основі вивчення не всього класу явищ, а тільки його частини. Підставою для вибору служить розкриття у досліджуваних елементів класу істотних ознак. Дослідник припускає, що вони властиві всьому класу явищ. Такий висновок має не достовірний, а імовірнісний (приблизно) характер.,) Тому індуктивний висновок є не достовірним, а лише імовірнісним (Можливе).

Курс лекцій з філософії

Випадкова стаття