Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Філософія Аристотеля

Аристотель (384 р. до н.е. - 322 р. до н.е.) - учень Платона, який відійшов від багатьох фундаментальних положень платонізму і створив свою філософську школу (Лікей). Основоположник багатьох наук - логіки, психології, естетики і т.д. Вчення Арістотеля справила величезний вплив на подальший хід розвитку європейської філософії.

Рідне місто Арістотеля - Стагіра, поліс, розташований на північно-заході Греції. Прийшовши до Афін і ставши «академіком». Аристотель виявив незвичайний філософський і науковий дар. Але Аристотель виявився непокірним учнем. Його розбіжності з учителем пояснювалися насамперед тим, що в образі Аристотеля повністю відсутні риси пророка і релігійного вчителя. До вчення Платона він поставився як до концепції, яка описує світобудову, а не як до спроби подолання зла, що панує у світі; тому-то він не міг не виявити в ній багатьох неясностей і протиріч.

Головний його праця - Метафізика - представляє собою, строго кажучи, не написаний ним текст, а конспекти лекцій філософа, зроблені його слухачами. Тому не слід дивуватися численним суперечностям і повторам, що зустрічається в них назву Метафізика (у перекладі з грецької - після фізики, під фізикою в Стародавній Греції малося на увазі природознавство) отримала в силу абсолютно випадкового обставини. У I ст. до н.е. коментатор творів Арістотеля Андронік Родоський розбирав його рукописи і слідом за природничонаукові твори виявив трактат з філософії.

Таким чином, вираз «після фізики» не виражає ніякої філософської концепції. У дійсності те, що згодом стали називати метафізикою, є не остання, а перша філософія. Вона передує всякому іншому знанню і утворює його основу.

Цю першу філософію Аристотель визначає як науку «про причини і начала», або як науку про «сущому як такому».

За твердженням Гегеля, Арістотель вперше робить філософію наукової, здійснюючи умогляд у формі спекулятивних понять. Однак частини філософської науки розташовуються їм не системно, їх зв'язок як би «запозичується з досвіду».

Матерія й початок руху виражають поняття можливості, а форма й мета - поняття дійсності, при цьому матерія і мета суть абстрактно загальне, а форма й початок руху - конкретне.

Курс лекцій з філософії

Випадкова стаття