Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Етапи розвитку грецької античної філософії

Перший етап охоплює період з VII до V століть до н.е. Цей період зазвичай називають досократовскім, а філософи, що жили в цей час, характеризувалися як досократики (Сократ 469-399 роки до н.е.).

Другий етап охоплює період приблизно з половини V і до кінця IV століть до н.е. Він зазвичай характеризується як класичний. Цей період пов'язаний з діяльністю видатних грецьких філософів - Сократа, Платона і Аристотеля, погляди якого з'явилися вершиною давньогрецької, та мабуть, і світової філософії.

До першого періоду відносяться - Мілетська школа, Геракліт Ефеський, Елейський школа, Піфагор і піфагорійці, Емпедокл і Анаксагор, давньогрецькі атомістів - Левкіп і Демокріт.

Третій етап у розвитку античної філософії - кінець IV-II століття до н.е. зазвичай позначається як елліністичний (Еллін - самоназва древніх греків. Еллінізм - період в історії Східного Середземномор'я, Передньої Азії і Причорномор'я з часу завоювання Олександра Македонського 334-324 роки до н.е. до 30 року н.е.). На відміну від класичного етапу, пов'язаного з виникненням значних, глибоких за своїм змістом філософських систем, в цей час з'являється ряд філософських шкіл: академічна філософія (Платонівська Академія), стоїчна і епікуреїв школи, скептицизм. Видними філософами цього періоду були Теофраст і Епікур. Проте для всіх шкіл був характерний перехід від коментаторство навчань Платона і Аристотеля до проблем етики, проповідей скептицизму і стоїцизму.

Четвертий етап - Римська філософія-у розвитку античної філософії I століття до н.е. - V-VI століть припадає на період, коли вирішальну роль в античному світі став грати Рим, під вплив якого потрапляє і Греція. Римська філософія формується під впливом грецької філософії, особливо елліністичного періоду. Відповідно в римської філософії можна виділити три філософських напрямки: стоїцизм (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій), епікуреізм (Тіт Лукрецій Кар), скептицизм (Секст Емпірика).

У III-V століттях н.е. в римській філософії виникає і розвивається неоплатонізм, Найбільш видними представниками якого були Гребель і Прокл. Неоплатонізм мав величезний вплив не тільки на ранню християнську філософію, але і на всю середньовічну релігійну філософію.

Таким чином, можна сказати, що древнезападная, антична, спочатку тільки грецька, а потім і римська філософія, проіснувавши більше одного тисячоліття (з VI століття до н.е. по VI століття н.е.) пройшла, як і вся антична культура, замкнутий цикл від зародження до розквіту, а через нього до занепаду і загибелі. У Стародавній Греції філософія стала професією, а слово інструментом впливу на людей і їхні вчинки.

Народження європейської філософії пов'язане з енергетичною підйомом і зусиллям людської думки, про яких залишилася пам'ять як про «семи мудреців». «Сім мудреців» - видатні мислителі ранньої античності. Згідно з Платоном, це - Фалес з Мілета, Клеобул з Ліндос, Хілон з Лакедемона, Солон з Афін, Пітгак з Мітілени, Періандр з Корінфа і Біас з Пріени.

Курс лекцій з філософії

Випадкова стаття