Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Системотворні ідеї права

3) Системотворні ідеї права - ці ідеї носять ціннісний характер, але і завершують процес формування права в житті суспільства, надають йому остаточну злагодженість, прозорість, артикулируемость. Такі ідеї виступають своєрідною конкретизацією ідей права. До цих ідей відносять:

1. Ідея свободи : в понятті свободи завжди є присутньою воля людини, його власні спрямування, його ціннісний світ, його готовність, а також діяльність по реалізації цих внутрішніх задумів. Поняття свободи - це завжди вираження внутрішньої напруги людей, в нім виражена ідея самоценности окремо взятого людського життя. У ній є присутньою думка про відкритість світу для людини. Ідея свободи - це ідея діяльної людини, тобто здатного не лише підкорятися правилам, але вимагати їх змін. Це усвідомлення недосконалості тієї нормативної ситуації, з якою стикається людина, це готовність здолати цю недосконалість, виправити їх. Ідея свободи - це почуття незадоволення тим правом, з яким стикаються люди. Свобода вимагає декретування права, але і прагне змінити вже діюче право. Сама свобода виступає метою права. Право ж виступає одним з універсальних засобів здійснення свободи.

2. Ідея рівності : ідея рівності має 2 аспекти - ідею фактичної рівності і ідею формальної рівності. Ідея рівності - це завжди ідея зближення людей, ідея пошуку певного масштабу, в межах якого люди могли б визнати реально існуючу нерівність. У історії суспільства має місце процес розвитку фактичної рівності в первісних культурах, а формальної рівності - в розвинених культурах, в межах яких право і створює межі можливого і необхідного суспільству нерівності людей.

3. Ідея справедливості : справедливість - це категорія оцінна, вона припускає визнання суспільством тих фактично нерівних стосунків людей, які встановлені, захищені і гарантовані правом. Право виступає знайденою суспільством мірою справедливості.

4. Ідея закону : закон - це форма права. Саме закон надає праву силу, дієвість, наділяє його високою мірою значущості. Закон - це та форма, без якої усі інші знахідки, ідеї, рішення не працюють. Саме у законі виражена ідея розумності права. Саме закон в остаточному виді видає суспільству право як волю і силу. Звичайно, закон, внаслідок того, що він видається державою, готується окремими людьми, приймається неясним чином для людей, вступає в конфлікт з правом. Так і виникає явище відчуження. Можна виділити декілька основних форм відчуження закону і права :

- - історичне, тобто на усіх етапах розвитку суспільства це відчуження є присутнім

- - змістовно-сутнісне

- - процесуальне: недосконалість закону неминуча через дефекти, що проявляються в діяльності законодавця;

- - правозастосовне.

Контрольні роботи по філософії

Випадкова стаття