Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Ідеали в праві як прояви його суті

Поняття сутнісних якостей - це вираження цілісності яких-небудь сторін будь-якої системи. Сутнісні якості права - це ті найважливіші ознаки об'єктивного характеру, які не извлекаемы, неотменяемы і в яких виражені глибинні стани права :

· Нормативність: на відміну від інших соціальних норм має ряд відмінностей : виникає пізніше, відрізняється особливим писаним характером, характерна институциональность та ін. найголовніше відмінність: право носить характер, що предоставительно-обязывающий. Навіть заборонні норми права переслідують мету не стільки обмежити дії людини, скільки попередити можливі правопорушення. Саме ці правопорушення небезпечні тим, що в змозі зруйнувати усю правову тканину.

· Системність: право добре організоване як особлива частина громадського життя і на рівні окремої правової норми. Це родова якість права. Припускає взаємозалежність правових норм, їх ієрархію, супідрядність, взаємозв'язану. Наочним чином це представлено на рівні окремо норми (гіпотеза - диспозиція - санкція).

· Формальна визначеність: проявляє себе навіть в тих формах права, які характеризуються відсутністю документированности, институционности, але в яких є присутнім, чіткість, визначеність, формально-логічна зв'язаність, соподчиненность різних вимог, доступність, ясність і ін. Закон - це лише один з проявів формальної визначеності.

Крім того, до сутнісних якостей відносять: наявність авторитетності права, тобто усвідомлення суспільством цінності права; наявність державного примусу, системи правосуддя та ін.

4) Ідеал - це прообраз досконалості. Ідеал в праві - те яким-небудь нормативним чином виражені і захищені найважливіші духовні цінності суспільства. Правові ідеали, як правило, вимагають і особливого закріплення. Вони закріплюються найчастіше конституційним чином у вигляді декларацій, а також у вигляді певних державних символів. Такі ідеали містять в собі наступні аспекти:

· гносеологічний - це норми метатеоретического рівня, це знання про глибинний історичний нормативний досвід суспільства, це не норми, що вводяться наново, а норми визнаються, санкціоновані.

· політичний - це норми, встановлені особливим владним чином, коли влада виявляється наслідком активності усіх основних соціальних груп суспільства.

· соціальний - ідеали, виражені декларацією, завжди представляють загальний інтерес. У таких деклараціях виражена можливість компромісу соціальних сил не здатних на компроміс в інших випадках.

· духовний - це форма духовного єднання.

Ідеали виражені в державних символах є тими духовними утвореннями, в яких держава знаходить власну завершеність. Воно здатне через символи поводитися відособлено, автономно. Визнання символів суспільством - це прояв легітимності. держава, позбавлена символів неминуче прирікає себе на нелигитимность.

Контрольні роботи по філософії

Випадкова стаття