Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Еллінська класика - навчання класичної пори

П'ять основних явищ філософської думки привертають нашу увагу в класичну епоху. Це:

* атомізм Демокріта, перегляд колишніх філософських установок, що вмістив і радикальний, і зухвалу спробу реконструкції усього сущого на простих підставах, що вводяться самим розумом;

*                   софістика, що поставила під питання реалії навколишнього світу і перетворила людську думку на основу суджень про істину;

*                   Сократ і Сократичні школи, що зробили філософію "практичної", а людини - осереддям усіх зусиль мислення;

*                   вчення Платона, що охопило усе різноманіття філософських тим і що стало цілющим джерелом для усього наступного розвитку філософствування;

*                   грандіозна система Арістотеля, що упорядкувала увесь попередній досвід думки і сама поклала почало багатьом наукам і способам міркування.

Ці п'ять ключових явищ: Демокріт, софістика, Сократ і сократики, Платон, Арістотель - у своєму взаємозв'язку утворюють картину класичної еллінської філософії. Вони - її основні фарби, її наймасивніші "тіла". Їх взаємним сполученням, резонансом і протистоянням утворюється силове поле класичного мислення.

Класична еллінська філософія

Випадкова стаття