Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Роль і значення філософії, її основні функції

Ми фактично вже показали почасти роль і значення філософії. Ця роль визначається перш за все тим, що вона виступає як теоретична основа світогляду, а також тим, що вона вирішує проблему пізнаваності світу, нарешті, питання орієнтації людини у світі культури, у світі духовних цінностей.

Це найважливіші завдання філософії, а разом з тим і її функції світоглядна, теоретико-пізнавальна та ціннісно-орієнтаційна. У ряду цих функцій лежить і рішення філософських питань практичного відношення до світу, а відповідно функція праксеологіческая.

Це, так би мовити, кістяк, основа функціонального призначення філософії. Але самі основні функції конкретизуються. Зокрема, пізнавальна заломлюється у функції вироблення категорій, що відображають найбільш загальні зв'язки і відносини речей і складових понятійну основу всякого освоєння предметного світу, всякого мислення.

Через систему категорій і зміст філософії в цілому реалізується така її функція, як методологічна. З названими тісно пов'язана функція раціональної обробки та систематизації, теоретичного вираження результатів людського досвіду.

Далі слід назвати критичну функцію філософії, що виконує завдання подолання застарілих догм і поглядів. Ця роль філософії особливо чітко виражена в працях Бекона, Декарта, Гегеля, Маркса. Філософія виконує і прогностичну функцію, реалізовану в побудові моделей майбутнього.

Нарешті, значне місце в арсеналі функцій філософії займає інтегративна, яка полягає в узагальненні і систематизації всіх форм людського досвіду і знань - практичного, пізнавального, ціннісного. Тільки на базі такої інтеграції можна успішно вирішувати проблеми гармонізації суспільного життя.

Розглядаючи роль філософії у суспільстві, слід бачити, що сама ця роль історично змінюється, а її "вічні проблеми" з ходом часу набувають інше, ніж раніше, звучання. Скажімо, ставлення людини і природи існувало завжди, але воно мало один сенс у Домашин період, інший - в епоху машинного виробництва, а в епоху НТР - це відношення знайшло характер глобальної екологічної проблеми. Такий перший важливий момент, характерний для розуміння ролі філософської думки в діалектико-матеріалістичної філософії. Цей момент - історизм, який проявляється у підході практично до всіх проблем філософії.

Другий момент полягає в тому, що філософські проблеми розглядаються в діалектико-матеріалістичної філософії, насамперед, як проблеми суспільного буття, які вирішуються в людській практиці.

діалектико-матеріалістичного розуміння історії як найважливіше придбання філософії різко змінила підхід до філософських проблем, виявило їх вплетені в тканину суспільного життя, а також те, що пошук шляхів і засобів їх вирішення слід вести не в лоні чистого умогляду, а в реальному житті.

Коротше кажучи, філософія повинна розглядатися як соціально-історичне знання, тісно пов'язане з життям, постійно розвивається разом з нею.

Філософія, коло її проблем і роль в суспільстві

Випадкова стаття

  • Філософ Анаксагор
    Філософ Анаксагор, хоча його і не можна поставити поряд з Піфагором, Гераклітом...