Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Епікур - історичне життя епікуреїзму

Епікурейська школа користувалася великим впливом і популярністю. Навіть три століття опісля після смерті Епікура, епікуреїзм разом із стоїцизмом є найпоширенішим і популярнішим філософським вченням. Одне зі свідчень цьому ми знаходимо в Новому Заповіті, де представниками філософії виступають саме ці школи.

Вплив епікуреїзму був широким, він увійшов, образно кажучи, в плоть і кров античного життя, але серед пізніших послідовників Епікура ми не знаходимо видатних мислителів. Найбільшу популярність серед епікурейців здобув, мабуть, римський поет Лукреций Кар (99-55 до Р. Х.), що створив поему "Про природу віщу".

Християнська критика античної культури, усе більш різка у міру посилення громадського впливу християнства, виявилася особливо нетерпимою по відношенню епікуреїзму із-за принципу гедонізму, що відстоювався їм. У нім християнські критики убачали порочне потурання плоті і, отже, одну з головних причин розбещення устоїв, характерного нібито для язичницького суспільства. У такому негативному образі епікуреїзм і в цілому гедоністичний принцип проіснували в європейській культурній традиції понад тисяча років; більше того - відчутний вплив цей стереотип, особливо сильний в розхожій свідомості, зберіг аж до наших днів. Це примушує детальніше зупинитися на істот гедоністичної позиції, щоб прояснити її дійсний етичний сенс і усі пов'язані з нею світоглядні можливості і риски.

Епікуреїзм

Випадкова стаття