Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Періодизація елліністично-римської думки - період оформлення шкіл (сірок. iii - нач. i ст. до р. х.)

Впродовж наступних полутора-двух віків відбувається систематизація і впорядкування основних філософських напрямів, кожне з яких перетворюється на самостійну інтелектуальну традицію і автономну інституцію думки. Зразки оригінальної філософської творчості, навіть у рамках вказаних напрямів, являються в цей час швидше як виняток. Мислення зайняте по перевазі промысливанием сюжетів, які вичленувала думка великих попередників, додатком до конкретних тем вироблених ними підходів. Власне філософські питання відходжують в тінь. Основні зусилля докладаються до філологічних, історичних, логічних, спеціально наукових досліджень.

Елліністично-римські філософії

Випадкова стаття