Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Пізня античність - риси елліністично-римських філософій

Про найважливішу рису елліністично-римських філософій - зміщення філософської уваги на проблему людської індивідуальності, долі особи у світі, вже сказано.

Інша риса, що відноситься до змісту мислення, - це вторинність багатьох ідей елліністичних філософій. Усі вони є розвитком, а то і прямим продовженням філософських концепцій, вироблених попередніми епохами. Про це говорять і самі назви: перипатетики - це учні Арістотеля, неоплатоники трансформують філософію Платона, епікурейці продовжують традиції атомізму і Киренаїків, скептики розвивають деякі мотиви Гераклита, Ксенофана, і особливо софістів і сократических шкіл. Але сказане не відміняє самостійної духовної і інтелектуальної значущості елліністичних філософій. Це не простий епігон, а самобутні системи думки, які лише виникають в руслі певних духовних традицій. Тому особливу роль в якості засобу і інструменту філософського мислення, у тому числі для розвитку власних ідей, придбаває тлумачення (екзегетика) і комментаторство класичних текстів.

Елліністично-римські філософії

Випадкова стаття