Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Пізня античність - зосередженість на індивідові

У пізній античності філософське мислення рухоме тим же духовним прагненням, яке визначає думку і в попередні епохи. "Як людині жити у світі"? Це питання - по суті, питання про долю людини - був і залишається таким, що очолює на всьому протязі розвитку античної думки. Проте в кожну з трьох основних епох древньої філософії він осмислювався і вирішувався в різному контексті. Для досократиків розуміння людської долі у світі безпосередньо витікало із змісту самого всесвіту. Знаючи генезис і будову космосу, ми отримуємо надійну основу і для знання людської долі. Чим глибше зрозумілий світопорядок, тим повніше відкривається місце людини в нім. Виходячи з цієї посилки, рухається думка досократиків, обкреслюючи відповідний круг проблем і способів їх вирішення.

Філософська думка наступної - класичною - епохи зосереджується на іншій дійсності. Вже не космос, всесвіт в цілому, а безпосередньо світ людини стає предметом уваги. Класична грецька філософія хоче знати, що є людина; вона не розділяє упевненості попередньої досократической думки, що це знання безпосередньо є присутнім в знанні всесвіту. Тема людини виділяється із загальної космогонічної теми і стає самостійною областю мислення. Класика прагне зрозуміти людське життя в усіх її проявах і вимірах.

Філософія пізньої античності зберігає глибоку зацікавленість людською долею. Але, у відмінності від класичної епохи, для елліністично-римських філософій світ людини не є єдиним цілим. Для класики людський індивід і людський рід пов'язані нерозривно: це дві іпостасі одного буття. У пізній античності світ громадського і державного життя дистанціюється від людей, стає зовнішнім для них. Тепер "людина" - це конкретна людська індивідуальність, особа. Саме її долею у світі заклопотана думка елліністично-римської епохи.

Це не означає, що в елліністично-римських філософіях зникають інші теми: пристрої суспільства, походження всесвіту і т. д. Проте вони незмінно зв'язані з проблемою людського індивіда і його долі, що робить останню смисловим центром усієї пізньоантичної думки.

Елліністично-римські філософії

Випадкова стаття