Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Пізня античність - п'ять напрямів

Друга особливість, на яку, можливо, ви звернули увагу, - та, що в назві фігурує не "філософія", а "філософії". Річ у тому, що в пізній античності філософія існує у вигляді декількох автономних традицій, шкіл, інституцій філософських досліджень. Тобто перед нами як би декілька самостійних філософій, кожна з яких має свою проблематику, способи постановки і дозволу проблем, свою термінологію і інтелектуальні традиції, а також розвивається окремим співтовариством мислителів. Таких філософій пізньої античності п'ять:

* скептицизм, що виразив радикальну недовіру до світу і привів індивіда до незворушної стриманості від залученості в справи і долі навколишньої дійсності;

*                   перипатетизм, що продовжив грандіозний інтелектуальний подвиг Арістотеля і подарував світу не один плідний почин у сфері культури і гуманітарної думки;

*                   епікуреїзм, що прагнув зберегти людину в сум'ятті і потрясіннях сучасного буття, знайти життєву опору в простих і безпосередньо переживаних тілесних і душевних станах;

*                   стоїцизм, що мужньо намірився винести на своїх плечах нелегкий тягар земного буття і, всупереч усім тяготам, зберегти в особі самовладання, гідність і виправданість життя;

*                   нарешті, платонізм, що продовжив в стінах Академії закладену Платоном традицію, зазнав не одну духовну метаморфозу, що зближувала його то з піфагореїзмом, то із скептицизмом і, вже на заході античності, поза Академією що дав почало великому вченню Неоплатонізма, що ввібрав в себе усі фарби античного розуму.

Елліністично-римські філософії

Випадкова стаття