Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Поняття суспільної свідомості і його структура

Суспільна свідомість являє собою сукупність ідей, теорій, поглядів, уявлень, почуттів, вірувань, емоцій людей, настроїв, у яких відбивається природа, матеріальне життя суспільства і вся система суспільних відносин. Суспільна свідомість формується і розвивається разом з виникненням суспільного буття, так як свідомість можливо тільки як продукт соціальних відносин. Але й суспільство може бути названо суспільством лише тоді, коли склалися його основні елементи, у тому числі і суспільна свідомість.

Суспільство є матеріально-ідеальна реальність. Сукупність узагальнених уявлень, ідей, теорій, почуттів, звичаїв, традицій, тобто всього того, що становить зміст суспільної свідомості, утворить духовну реальність, виступає складовою частиною суспільного буття. Але хоча матеріалізм і затверджує визначену роль суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості, однак не можна спрощено говорити про первинність першого і вторинності іншого. Суспільна свідомість виникла не через якийсь час після виникнення суспільного буття, а одночасно і в єдності з ним. Без суспільної свідомості суспільство просто не могло б виникнути і розвиватися, тому що воно існує як би в двох проявах: відбивної й активно-творчої. Сутність свідомості саме в тому й полягає, що воно може відображати суспільне буття тільки за умови одночасного активно-творчого перетворення його.

Але, підкреслюючи єдність суспільного буття і суспільної свідомості, не можна забувати і про їхні відмінності, специфічної роз'єднаності, відносної самостійності.

Особливістю суспільної свідомості є те, що вона у своєму впливі на буття може як би оцінювати його, розкривати його потаємний сенс, прогнозувати, через практичну діяльність людей перетворювати його. А тому суспільна свідомість епохи може не тільки відбивати буття, але й активно сприяти його перетворенню. У цьому полягає та історично сформована функція суспільної свідомості, яка робить його необхідним і реально існуючим елементом будь-якого суспільного устрою. Ніякі реформи, якщо вони не підкріплюються суспільним усвідомленням їхнього змісту і необхідності, не дадуть очікуваних результатів, а тільки повиснуть у повітрі.

Зв'язок між суспільним буттям і суспільною свідомістю багатогранна і різноманітна.

Так, речі, створені людиною, представляють собою опредметнення відповідних ідей, органічно містять, таким чином, в собі елементи суспільної свідомості. Відбиваючи суспільне буття, суспільна свідомість здатна активно впливати на нього через перетворювальну діяльність людей.

Відносна самостійність суспільної свідомості виявляється в тому, що воно має наступність. Нові ідеї виникають не на порожньому місці, а як закономірний результат духовного виробництва, на основі духовної культури минулих поколінь.

Будучи відносно самостійним, суспільну свідомість може випереджати суспільне буття або відставати від нього. Наприклад, ідеї використання фотоефекта виникли за 125 років до того, як було винайдено Дагерром фотографування. Ідеї практичного використання радіохвиль здійснювалися майже через 35 років після їх відкриття і т. д.

Суспільна свідомість являє собою особливий соціальний феномен, що відрізняється власними, властивими лише йому характеристиками, специфічними закономірностями функціонування та розвитку.

Суспільна свідомість, відбиваючи всю складність і суперечливість суспільного буття, є теж суперечливою, має складну структуру. З появою класових суспільств вона набула класову структуру. Відмінності у соціально-економічних умовах життя людей, природно, знаходять своє вираження в суспільній свідомості.

У державах багатонаціональних існує національна свідомість різних народів. Взаємовідносини між різними націями відбиваються у свідомості людей. У тих суспільствах, де національна свідомість превалює над загальнолюдським, верх бере націоналізм і шовінізм.

За рівнем, глибиною і ступеня відображення суспільного буття в суспільній свідомості розрізняють свідомість буденне і теоретичне. З точки зору матеріальних її носіїв варто говорити про суспільний, груповому та індивідуальному свідомості, а в історико-генетичному плані розглядають суспільну свідомість у цілому або його особливості в різних суспільно-економічних формаціях.

Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість

Випадкова стаття