Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Етапи розвитку античної філософії - елліністично-римська думка

Перший період - ранній філософській думці - охопив близько 150 років. Другій - класичній грецькій філософії - понад 100 років. Саме у їх межах (особливо це відноситься до другого періоду) виробляються ті основні філософські ідеї, які розвиватимуться, з'єднуватимуться, доповнюватимуться в наступну епоху. Останній, третій період історії античної філософії, пов'язаний з епохою еллінізму і Римської імперії. Він починається приблизно з кінця IV століття до Р. Х. і триває до кінця античного світу (рубіж V - VI вв. н.е.). Цей період, званий часом елліністично-римських філософій, охоплює близько восьми віків. За своєю тривалістю він в три рази перевершує обидва попередні періоди разом узятих. Проте величезна частина філософських зусиль цього часу йде на продовження і розвиток думки великих попередників, і набагато менша їх частина віддана створенню самобутніх навчань.

Філософія елліністично-римської епохи (званою також "пізньою античністю") існує у вигляді декількох основних філософських напрямів, що набрали вигляду автономних, мало пов'язаних один з одним шкіл мислення. Це: епікурейці (засновник - Епікур), скептики (Пиррон), стоїки (Зенон з Китиона). У розвитку останнього з напрямів - стоїцизму - особливо значний вклад внесли римські мислителі (Цицерон, Сенека, Епіктет, Марк Аврелій).

Упродовж усього елліністично-римського часу також існують (то згасаючи, то відроджуючись знову) школи послідовників Платона - платоніків (академіків), і Арістотеля - перипатетиков. Серед останніх найбільш значною фігурою являється учень Арістотеля Теофраст. Духовна ж традиція, що йде від Платона, отримала найяскравіше вираження в творчості неоплатоников III - IV вв. н.е. (Гребель, Порфирій, Ямвліх; до їх числа слід віднести також Прокла, що жив в V столітті). Неоплатонізм є останнім великим досягненням філософської думки античності, гідно вінчаючи її.

Досократики

Випадкова стаття