Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Арістотель - можливість і дійсність : ентелехія

У введенні і розробці цих категорій полягає один з найважливіших вкладів Арістотеля в розвиток філософської думки. Завдяки ним Стагириту вдалося ємко представити процес становлення сущого, показати взаємозв'язок матерії і форми не у вигляді статичного співвідношення двох почав, а як взаємообумовлених моментів розвитку. Матерія, оскільки вона без форми не є нічим визначеним, є лише можливість чомусь бути. Вона, іншими словами, містить в собі потенційне буття якої-небудь речі ("потенція" - латинська калька грецького слова "дюнамис" - "можливість"; так само як "акт",  "актуальність" суть латинський еквівалент грецького "энергейа" - "дійсність"). Дія форми дозволяє цій потенції (можливості) здійснитися, внаслідок чого виникає дійсна - реально існуюча - річ.

Втілювання можливого в дійсність виражається Арістотелем також поняттям "Ентелехія". Можна сказати, що Ентелехія - це суть речі, якій, як метою і покликанням, спрямовується і визначається її існування. Поняття энтелехии дозволяє зрозуміти дійсність не просто як готівкове буття, а як можливість, що збулася, як мету буття тієї або іншої речі, що здійснилася. Так, Арістотель говорить про душу як энтелехии тіла, убачаючи в ній силу, яка визначає дійсність людської істоти. У світлі цього форма форм з'являється як буття, в якому абсолютно відсутня яка б то не було потенційність. Воно цілком активне і актуально: тобто у формі форм ніщо не існує у вигляді можливості, а тільки і виключно у вигляді дійсності, здійсненого.

Арістотель (384-322 до р. х.)

Випадкова стаття