Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Арістотель - визначеність буття : форма і матерія

Чотири названі причини можуть бути зведені до двох найважливішим, бо діючу і цільову можна ототожнити з формальною, яка стає дорівнює активному початку, завдяки якому щось існує. Окрім форми, сенс якої тепер : "те, що і завдяки чому є",  залишається матерія: "те, з чого є". Звідси всяке конкретне суще є не що інше, як з'єднання матерії і форми. Причому це поняття співвідносні. Всяка форма може виявитися матерією (субстратом) по відношенню до суті вищого порядку. Так, наприклад, цеглина по відношенню до глини, з якої він зроблений, є формою, яка для нього, - матерія. Але та ж цегла служить матерією, з якої будується будинок. А удома - це матерія, з якої складається ще вища форма - місто.

Виключенням з цього правила "взаємнооборотності" матерії і форми служать, по-перше, "перша матерія": "те, що само по собі не позначається ні як визначене по суті, ні як визначене по кількості, ні як що має яку-небудь з інших властивостей, якими буває визначене суще" (Метафізика, VII, 3, 1029 а). По-друге, Бог, який  є чиста форма, або "форма форм",  про яку трохи нижче.

Арістотель (384-322 до р. х.)

Випадкова стаття