Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Арістотель - індивіди як перші суті

Самі речі, конкретні істоти і явища в їх індивідуальності стають у Арістотеля втіленнями буття як такого - "першими сутями". Одиничності для нього - суть початкові величини буття. Вони є те, що "отримує позначення не через відношення до іншого, а як самостійне і первинне" (Метафізика, VI, 6, 1031 в). Індивід - це окреме, самостійне, первинне для нашого досвіду існування. Він є початкова суть: і річ, і особа, і істота. Відмітимо тут, що окреме існування (одиничності) виглядає початковим і первинним буттям лише у рамках нашого досвіду. Це дає основу для виводу, що Арістотель уперше в історії філософії затверджує точку зору людського досвіду в якості основи розуміння буття, споруджуючи на ній усю будівлю онтології.

Арістотель (384-322 до р. х.)

Випадкова стаття