Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Арістотель - судження

Наступний крок людського мислення, що здійснюється на основі категоризації, - це зв'язування і тлумачення початкових сенсів (понять). Їх результатом служать судження. Судження виникає, коли про щось говориться у зв'язку з іншим. Будь-яке твердження або заперечення суть судження. Їх розглядає Арістотель в другому трактаті свого "Органона" - "Про тлумачення". Всяке судження рухається від деякого встановленого знання до нового. Послідовність суджень, завдяки якій із вже відомий виведено нове знання, називається висновком. Звідси виникає насущне завдання знайти таку конструкцію думки, яка б дозволяла з високою мірою надійності і достовірності зробити цей перехід, досягаючи нового знання про предмет думки. Арістотель розробляє такий спосіб міркування, в якому "якщо щось припустило, то з необхідністю витікає щось, відмінне від покладеного внаслідок того, що [тобто чим] покладене є" (I Аналітика, I 24 в).

Арістотель (384-322 до р. х.)

Випадкова стаття