Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Арістотель - розчленовування філософії. логіка

Арістотель ділить філософію, яка виступає у нього синонімом знання взагалі, на три частини. По-перше, це теоретична філософія. Її метою є знання заради знання. У ній головну роль грає "перша" (чи теологічна) філософія, завдання якої - дослідження першооснов. До теоретичної філософії належать також математика і фізика (дослідження природи).

По-друге, практична філософія, метою якої є знання заради діяльності. Її основними підрозділами є етика (вчення про моральність і доброчесність), економіка (господарювання), політика (пристрій суспільства, держави). Третьою частиною філософії є пойетическая, в якій знання служить творчості. Тут виділяються риторика (мистецтво мови) і поетика (здійснення прекрасного).

Особливе місце займає логіка. Вона служить підготовкою і введенням (пропедевтикою) до усього круга досліджень. Її мета - дисциплінувати мислення, дати йому надійні засоби для доказових суджень і оберегти від помилок. Саме у створенні логіки полягає чи не найважливіша історична заслуга Арістотеля.

Слід зазначити, що сам Стагирит ще не знає терміну "логіка". Це поняття вводиться в оборот стоїками вже в елліністичну епоху. "Логіка" похідна від "логосу" і означає уміння мислити, тобто правильне мислення: шлях роздуму, що дозволяє досягати достовірного знання. Характерно в цьому плані загальна назва сукупності логічних праць Арістотеля - "Органон". Це грецьке слово означає "засіб",  "знаряддя" (думки). В особі логіки мислення повинне було набути свого методу - того знаряддя, завдяки якому думка здатна проробляти свою роботу і досягати поставленої мети.

Арістотель (384-322 до р. х.)

Випадкова стаття