Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Верховенство права над владою

Тип суспільства у величезній мірі визначений тим, яке місце в нім займає і в яких формах здійснюється влада - передусім влада державна. В цьому відношенні поліс також різко відрізняється від інших сучасних йому суспільств: в нім право має примат над владою. Державна влада в полісі грунтується на праві і підпорядкована законодавству. Оскільки ж головною законодавчою силою є збори громадян, то і само держава виявляється йому підзвітною через виконання чинних законів.

Взагалі в полісі держава не відокремлена, як зовнішня сила, від суспільства,  тобто цивільної общини. Окрім того, що сама община громадян і є найвищий орган держави, будова і форми державної організації такі, що вони виключають перетворення державних установ в силу, що стоїть над суспільством і його членами. Полісна держава є системою магістратів, тобто державних посад, на які обираються члени цивільної общини шляхом загального голосування. Тим самим забезпечується підконтрольність і змінюваність усіх державних осіб аж до поставлених на чолі держави.

Крім того, в античному полісі існує сильна судова влада, незалежна від державної виконавчої влади. Іноді, як наприклад в Афінах, суди стають масовими народними установами (афінська гэлиея, що включала до 6000 суддів). Це гарантує незалежність і демократичний характер судових рішень. Сама процедура судочинства має також відкритий і демократичний характер, дозволяючи кожному громадянинові небоязливо відстоювати свої політичні і майнові права.

У усьому цьому ми бачимо разючу відмінність від давньосхідної держави, в якій існує деспотична влада царя, здійснювана замкнутим станом чиновників, що перетворюються на справжню касту монопольних розпорядників державною владою.

Античний світ

Випадкова стаття