Новая методика!

Изучение английского в игровой форме. Новинка 2017-2018 годов. Даже самые ленивые добиваются результатов с нами!

Узнать детали!

Не интересно!

Пошук на сайті від Google

Пошук на сайті від Yandex

Основні епохи античної історії

У історії становлення і розвитку античної цивілізації виділяються чотири великі епохи.

Перша, найбільш тривала - що охоплює близько тисячі років (XXIII - XIII століття до Р. Х.) - епоха крито-микенской цивілізації, яка по своїх основних рисах була подібна до суспільств Сходу, - єгипетському, вавілонському, хеттскому. Потім дорийского нашестя (XII століття до Р. Х.), що скрушило мікенську цивілізацію, Греція повертається до общинно-родових форм життя. Період занепаду цивілізації (званий нерідко гомерівським часом) триває близько трьохсот років (XI - IX століття до Р. Х.).

Друга епоха, що тривала майже п'ятсот років (VIII - IV ст. до Р. Х.) мала для античної цивілізації визначальне значення. Це епоха полісу - особливого, раніше невідомого історії устрою життя і суспільного устрою. Саме поліс створив основи античної цивілізації і визначив її кардинальну відмінність від східних суспільств. У рамках полісної епохи виділяються два головні періоди: по-перше, становлення полісу (VIII - VI століття до Р. Х.), по-друге, розквіт і занепад полісу (V ст. до Р. Х.- 338 р. до Р. Х.).

Третя епоха,  найважливіша в історії зростання античної цивілізації, називається епохою еллінізму (337-30 до Р. Х.). Упродовж її еллінська цивілізація поширюється на великі простори стародавнього світу. Виникає безліч великих і малих елліністичних держав (звідси і назва епохи), в житті яких з'єднуються початку античної і східних цивілізацій. З середини II століття до Р. Х. елліністичні монархії приходять в занепад і головну роль починає грати Римська республіка, що перетворилася на той час на найсильнішу державу світу. Завершенням епохи еллінізму стає завоювання Римом усіх елліністичних держав і поширення римської влади на усе Середземномор'я.

Четвертий, завершальний період історії античної цивілізації, цілком пов'язаний з існуванням Римської імперії (кінець I ст. до Р. Х.- 476 р. н.е.). Об'єднання під владою Риму усього Середземномор'я і прилеглих до нього країн співпало із занепадом Римської республіки (а багато в чому і зумовило його). Римська держава набуває монархічного характеру. У історії Римської імперії виділяються два періоди - рання імперія (27 р. до Р. Х.- кінець III ст. н.е.), коли в житті суспільства зберігають значну силу і вплив республіканські установи (система принципата) і пізня імперія (284-476 рр.), коли римська держава перетворилася на необмежену монархію (система домината).

У епоху Римської імперії виникає і набуває широкого поширення християнство, що чинить глибоку дію на античну культуру і цивілізацію. З початку IV століття (правління імператора Костянтина) християнство стає визначальним духовним началом життя античного суспільства і незабаром отримує статус державної релігії. У 395 році Римська імперія остаточно розділяється на дві частини - Західні і Східні. Що послідувала декілька десятиліть через (476 р.) загибель Західної Римської імперії від рук варварів вважається кінцем стародавнього світу і історії античної цивілізації. Проте необхідно пам'ятати, що антична культурна традиція триває як у рамках Східної Римської імперії (Візантія), що проіснувала до 1453 року і прямою спадкоємицею римської державності, що являється, так і в житті послеримской середньовічної Європи. Причому головною силою, завдяки якій тут збереглася спадкоємність з античною культурою, стала християнська церква.

Античний світ

Випадкова стаття